Az adatkezelő a magánszemélyek személyes adatait érintő adatkezelési tevékenységéről az Általános Adatvédelmi Rendelet (Az Európai Tanács és a Parlament (EU) 2016/679 rendelete, General Data Protection Regulation, azaz GDPR, a továbbiakban: Rendelet) alapján az érintettek előzetes tájékoztatása és jogaik gyakorlásának elősegítése érdekében adja ki a jelen adatkezelési tájékoztatót.

I. AZ ADATKEZELŐ 

 1. Az adatkezelő:

Rövidített név: Modern Art Orchestra Nonprofit Közhasznú Kft.

Székhely: 1125 Budapest, Susogó utca 2/a.  II/9.

Nyilvántartási szám: 01-09-4000027

Adószám: 14773101-2-43

Képviselő: Fekete-Kovács Kornél

E-mail cím: info@mao.hu

(a továbbiakban Adatkezelő)

II. ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1. Az Adatkezelő, mint gazdasági társaság működésével kapcsolatos adatkezelési tevékenység

1.1. Tagnyilvántartás vezetéséhez kapcsolódó adatkezelés

Az Adatkezelő a tagjairól nyilvántartást vezet. A tagnyilvántartás nem nyilvános.

 1. A kezelt adatok köre: név (képviselő neve), születési név, állandó lakóhely, törzsbetét mértéke

b. Az adatkezelés célja: a tagság nyilvántartása

c.    Az adatkezelés jogalapja: a gazdasági társaságra vonatkozó jogi kötelezettség[1], a tagság megszűnése után az Adatkezelő jogos érdeke

d. Az adatkezelés időtartama: a tagsági jogviszony megszűnését követő 5. év végéig

1.3. A tagokkal való kapcsolattartást szolgáló adatkezelés

Az Adatkezelő a tagjaival postai úton, elektronikus úton és telefonon tart kapcsolatot. Amennyiben a tag más kapcsolattartási adatot az Adatkezelővel nem közöl, vagy annak kezeléséhez nem járul hozzá, az Adatkezelő részéről a kapcsolattartás kizárólag postai úton történik. A tag kötelezettsége, hogy kapcsolattartási adataiban bekövetkezett változást 15 napon belül bejelentse az ügyvezetőnek.

a. A kezelt adatok köre: név (kötelező), lakóhely (kötelező), email cím (opcionális), telefonszám (opcionális).

b.  Az adatkezelés célja: kapcsolattartás

c. Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése (név, lakóhely nyilvántartása), előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulás (telefonszám, email cím)

d. Az adatkezelés időtartama: a tagsági jogviszony megszűnését követő 5. év végéig

1.4.      A vezető tisztségviselők, cégképviseletre jogosult személyek adatainak kezelése

a.    A kezelt adatok köre: név (kötelező), lakóhely (kötelező), anyja születési neve (kötelező), születési idő (kötelező),  vezető tisztségviselő adóazonosító jele (kötelező), tisztsége (kötelező), jogviszony keletkezésének és megszűnésének időpontja (kötelező), aláírásminta tartalma (személyazonosító igazolvány, lakcímigazolvány száma) (kötelező), telefonszám, emailcím (hivatali: kötelező, magán: opcionális)

b.   Az adatkezelés célja: a vezető tisztségviselők nyilvántartása

c.    Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése[2], előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulás (magántelefonszám, email cím)

d.   Az adatkezelés időtartama: a megbízatás megszűnését követő 5. év végéig


[1] A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:197 §

[2] a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 24. § (1) h)

2. Munkavállalók adatainak kezelése

 1. kapcsolattartási adatok

  1. kezelt adatok köre: név, email-cím, telefonszám, levelezési cím
  2. adatkezelés célja: kapcsolattartás 
  3. adatkezelés jogalapja: a szerződés megkötéséhez, a szerződéskötést követően a szerződés teljesítéséhez szükséges feltétel
  4. adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év

 2. szerződésben rögzített bejelentési adatok

  1. kezelt adatok köre: név, állampolgárság, anyja neve, születési hely, idő, lakcím vagy tartózkodási hely, társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ), adóazonosító, családi adókedvezménnyel kapcsolatos hozzátartozói adatok
  2. adatkezelés célja: a foglalkoztató (az adatkezelő) jogszabályban meghatározott bejelentési és nyilvántartási kötelezettségének teljesítése
  3. adatkezelés jogalapja: az adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése
  4. adatkezelés időtartama: a munkavállalóra irányadó nyugdíjkorhatár betöltését követő 5. év vége

 3. bankszámlaadatok, magánnyugdíjpénztári azonosító (ha van)

  1. kezelt adatok köre: számlavezető bank neve, bankszámlaszám, ha a bankszámla tulajdonosa nem a munkavállaló, a számlatulajdonos neve
  2. adatkezelés célja: a foglalkoztató (az adatkezelő) jogszabályban meghatározott munkabér-fizetési kötelezettségének teljesítése
  3. adatkezelés jogalapja: a munkaszerződés teljesítése
  4. adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év

Álláshirdetésre jelentkezők adatainak kezelése

 1. kapcsolattartási adatok

  1. kezelt adatok köre: név, email-cím, telefonszám, levelezési cím
  2. adatkezelés célja: kapcsolattartás a jelentkezés elbírálása, a jelentkezéssel kapcsolatos döntés megküldése érdekében
  3. adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, a jelentkezés elbírálásához szükséges feltétel
  4. adatkezelés időtartama: a döntésről való értesítés érintett részére történő megküldéséig

 1. önéletrajzban megadott személyes adatok

  1. kezelt adatok köre: 2. a) pont szerinti kapcsolattartási adatok, lakcím, iskolai végzettségre, munkahelyekre, nyelvtudásra, egyéb képességre, készségre vonatkozó adatok, fénykép 
  2. adatkezelés célja: a jelentkezés elbírálása
  3. adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, a jelentkezés elbírálásához szükséges feltétel
  4. adatkezelés időtartama: a döntésről való értesítés érintett részére történő megküldéséig

3. Szerződésekkel kapcsolatos adatkezelési tevékenységek

3.1. Szerződő partnerek képviselői adatainak kezelése

 1. kezelt adatok köre: név, a szerződésben megadott kapcsolattartási adatok
 2. adatkezelés célja: a szerződés megkötése és teljesítése
 3. adatkezelés jogalapja: a szerződés megkötése és teljesítése
 4. adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnését követő 10. év vége

3.2. Szerződő partnerek magánszemély kapcsolattartói kapcsolattartási adatainak kezelése

a. kezelt adatok köre: név, a szerződésben megadott kapcsolattartási adatok (email-cím, telefonszám)

b. adatkezelés célja: kapcsolattartás a szerződés teljesítése

c. adatkezelés jogalapja: az adatkezelő jogos érdeke

d. adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnését követő 10. év vége

3.3. Személyesen közreműködő egyéni vállalkozók személyes adatainak kezelése

a. kezelt adatok köre: név, emailcím, telefonszám, székhely, nyilvántartási szám, adószám, bankszámlaszám

b. adatkezelés célja: a szerződés megkötése és teljesítése

c. adatkezelés jogalapja: a szerződés megkötése és teljesítése

d. adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnését követő 10. év vége

4. Sajtó és protokoll lista

a. kezelt adatok köre: név, emailcím

b. adatkezelés célja: az adatkezelőt érintő hírekről, eseményekről való tájékoztatás

c. adatkezelés jogalapja: 

 1. az érintett hozzájárulása – amennyiben az adatokat az érintett közölte az adatkezelővel
 2. az érintett jogos érdeke – amennyiben az adatokat az adatkezelő jogszerűen, de nem az érintettől szerezte, ebben az esetben az első kapcsolatfelvételkor tájékoztatni kell az érintettet, hogy az adatot az adatkezelő milyen forrásból szerezte (pl. sajtótermék honlapja), és tájékoztatni kell az adatkezelés feltételeiről

d.         adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig

5. Adatkezelési tevékenység a honlapunkon

A honlap működtetése során személyes adatokat kizárólag az érintett előzetes hozzájárulása alapján rögzítünk és tárolunk. 

5.1. Jegyértékesítés

Amennyiben a látogató honlapunkon a Jegyvásárlás menüpontra kattint, a jegyértékesítő partnerünk által üzemeltetett felületre érkezik. E felületen keresztül tud a regisztrációt követően az általunk szervezett rendezvényekre, eseményekre jegyet vásárolni.

A honlapunkon a Jegyvásárlás menüpont a TicketPro Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság által működtetett oldalra mutat, az online jegyvásárlásra a partner adatkezelési tájékoztatója vonatkozik: 

Adatkezelő neve: Ticketpro Hungary Kft.

Székhelye: 1103 Budapest, Kazah utca 8.

Postai címe: 1143 Budapest, Ilka utca 2-4.

Cégjegyzékszáma: 01-09-948730

Telefonszáma: +36 1 555 5515

E-mail címe: info@funcode.hu

A jegyértékesítés során jegyértékesítő partnerünk átadja az Adatkezelő számára a regisztráció, illetve a jegyvásárlás során megadott személyes adatokat, vagy azokhoz hozzáférést biztosít:. 

A jegyérékesítő partnerünk a regisztráció során, illetve jegyvásárláskor megadott személyes adatokat (név, email-cím, lakcím, telefonszám, számlázási cím) átadja vagy azokhoz hozzáférést biztosít az Adatkezelő, mint a rendezvény szervezője részére abból a célból, hogy a rendezvény elmaradásáról, időpontjának változásáról vagy a nézőt bármilyen szempontból érintő fontos körülményről közvetlenül és azonnali módon is tájékoztatást adhasson, illetve – az előadás elmaradása esetén – a jegyek visszaváltását vagy becserélését közvetlenül intézhesse, a vásárlót a rendezvényre beléptesse, valamint a szerződést teljesítse (az előadás megfelelő lebonyolítása). Az adatátadással az adott rendezvény szervezője önálló adatkezelővé válik az átadott adatok vonatkozásában. 

Az Adatkezelő a regisztráció, illetve a jegyvásárlás során megadott email-címére küldött hírlevélben tájékoztatja az általa szervezett további rendezvényekről, programokról. Emailcíme és további adatai kezeléséhez adott hozzájárulását az info@mao.hu címre küldött levélben bármikor visszavonhatja. 

5.3. Cookie-k használata

Általános tájékoztatás

A cookie egy egyszerű szövegfájl, melyet az internetes oldal kiszolgálója az Ön számítógépén vagy mobileszközén tárol. A kiszolgáló később képes visszakeresni vagy olvasni a szóban forgó cookie tartalmát. A cookie-kat az Ön böngészője kezeli. Minden cookie egyedi és anonimizált adatokat tartalmaz, például egyedi azonosítót, a honlap nevét, számokat és betűket. Segítségükkel a honlap „emlékszik” az ön böngészési beállításaira. A sütik semmilyen személyes adatot nem tartalmaznak, és nem alkalmasak az egyes felhasználók beazonosítására. A sütik között vannak olyanok, amelyek az internetes oldalon tett látogatás végén lejárnak, míg mások hosszabb ideig a számítógépén maradnak.

A cookie-k lehetővé teszik a beállítások megőrzését, gyorsabbá teszik a böngészést, azaz a honlap kényelmesebb használatát biztosítják. Cookie-k használata nélkül Önt minden alkalommal új látogatónak fogja tekinteni, amikor új oldalt nyit meg – ha például egy oldalon bezár egy menüt, aztán új oldalt nyit meg, az új oldal „nem emlékszik” az Ön korábbi döntésére, és az új oldalt ismét a megnyitott menüvel mutatja. A cookie-k segítségével a honlap „emlékszik” a látogatóra, a látogatás ideje alatt (munkamenet-cookie) vagy az ismételt látogatások során is (tárolt cookie).

Vannak, akik tolakodásnak tartják, ha egy honlap adatokat tárol számítógépükről vagy mobileszközükről, különösen, ha ezeket az adatokat számukra ismeretlen harmadik fél tárolja. Önnek lehetősége van egyes cookie-k vagy bármiféle cookie elhelyezésének megtiltására, sőt, a korábban elhelyezett cookie-k törlésére is, azonban tisztában kell lennie azzal, hogy így esetleg nem tud majd minden funkciót használni. 

Tájékoztatás a látogatás során létrejövő adatokról

A cookie-k használatának elfogadása esetén a látogatás során kezelt adatkör:  

• az látogató által használt IP cím,
• a böngésző típusa,
• a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),
• látogatás időpontja,
• a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás.

• kattintás. 

5.4. Google Analytics

A weboldalunkon használjuk a Google Analytics szolgáltatást. A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „_ga” cookie.

III. ADATFELDOLGOZÓK

 1. Könyvelési szolgáltató

Könyvelési és bérszámfejtési szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozónk az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Az adatkezelés jogalapja: a könyvvezetésre és adózásra vonatkozó jogi kötelezettségeink teljesítése

Kezelt adatok köre:

 • az érintett vezeték- és keresztneve; 
 • a számla kiállításához megadott számlázási név, cím és adószám (ha utóbbi kötelező, vagy az érintett megadja); 

 Az adatkezelés időtartama: a számla kibocsátásától számított 8. év végéig

 1. Tárhelyszolgáltató

Az alábbi tárhelyszolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel:

Cégnév: MAXER Hosting Kft

Székhely: 9021 Győr, Arany János utca 31.

Cégjegyzékszám: 08 09 013763

Adószám: 13670452-2-08

Telefonszám: +3612579913

Honlap: www.maxer.hu

Az adatkezelés célja: a mao.hu honlap működtetése

Az adatfeldolgozó tevékenységéről a www.mao.hu oldalon nyújt tájékoztatást.

IV. TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL

 1. A honlapunkat használó látogató számára biztosítjuk, hogy a személyes adatai kezelésére vonatkozó hozzájárulás megadását megelőzően adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerhesse.

 1. Tájékoztatást kérhet arról, hogy az Adatkezelő kezeli-e a személyes adatát, és ha igen, akkor kérheti, hogy az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson hozzáférést, azokról adjon tájékoztatást. Kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve hiányos adatait egészítse ki;

 1. Kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését.

Az adatait kérésére töröljük, ha visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. 

4. Adatvédelmi incidens esetén, feltéve, hogy az valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről. E tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a következőket:

a) a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;

c) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;

d)  ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

V. AZ ÉRINTETT JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSE

 1. Adatkezeléssel kapcsolatos bármilyen kéréssel, kérdéssel, észrevétellel az adatkezelő munkatársaihoz fordulhat a címünkre (Modern Art Orchestra Nonprofit Közhasznú Kft., 1125 Budapest, Susogó utca 2/a.  II/9.) írt levélben vagy az info@mao.hu hu címre küldött emailben.

2. Az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat. 

3. Az érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 

Kelt: Budapest, 2022.08.08.